vorig concert leidse koorboeken

Het nieuwe project van Corde Vocali is het zingen van een kleine selectie van de Leidse Koorboeken. Wat zijn de Leidse koorboeken;

Bij de beeldenstorm van 1566 moesten niet alleen beelden en
afbeeldingen het ontgelden. Ook vrijwel alle fraai ingekleurde koorboeken gingen verloren, boeken die inzicht zouden hebben verschaft in het repertoire binnen de kerkelijke muziekpraktijk in de Noordelijke Nederlanden. Alleen de koorboeken van de St Pieterskerk in Leiden wisten de dans van de verwoesting te ontspringen. Jarenlang waren zij vrijwel uitsluitend bekend in kleine meest wetenschappelijke kring.
In deze boeken stonden koorwerken van verschillende componisten in notenschrift opgetekend. De muziek is van hoge kwaliteit.
De historische waarde van deze bewaard gebleven boeken is enorm. Dagelijks werd er in de 16e eeuw uit deze boeken gezongen door een klein
gezelschap. De boeken waren immens van omvang. Afbeeldingen uit die tijd laten
zien dat de koorleden rond een boek verzameld stonden.
Artistiek leider van het Egidius Kwartet Peter de Groot geeft in het onderstaande
filmpje verdere achtergrondinformatie over deze boeken en het daaraan verbonden
project. Onder leiding van Peter de Groot (Egidius kwartet)zal Corde Vocali op
9 november 2014 15:00 uur de koorboeken laten klinken in de Nieuwe Kerk te Haarlem.  lees verder